Korstnapühkimine Harjumaal

Meie tegevusalaks on korstnapühkimine, kütteseadmete ja ventilatsioonilõõride puhastus. Korstnapühkija hindab ka küttesüsteemi korrasolekut ning vajadusel konsulteerib küttesüsteemidega seotud küsimustes. Samuti informeerib ta avastatud puudustest tellijat või ehitise valdajat .

Regulaarselt puhastatud kütteseadmete eluiga on pikem, samuti tagavad puhtad lõõrid küttesüsteemi parema efektiivsuse ning hoiavad kokku küttekuludelt. Puuduste avastamisel on meil pakkuda soodsa hinnaga litsenseeritud pottseppa teenust.

Peale tööde teostamist vormistame nõuetekohase korstnapühkimisakti. Akti vormistamine on tasuta.