Seadusandlus

Kasutusel olevat kütteseadet ning nende korstna suitsu- ja ventilatsioonilõõri peab puhastama vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon puudub, määrab puhatamissageduse korstnapühkija. Puhastamissagedus peab välistama tahmapõlengu ohu.

Alates 1.sept.2015a.peab igal majapidamisel olema ette näidata kutselise korstnapühkija poolt koostatud korstnapühkimise akt.

Akti mitteomamisel võib valdajat trahvida: eraisiku puhul kuni 300. päevapalga ulatuses ja juriidilist isikut kuni 3200 eur. ulatuses.

Juhindume oma tegevuses:
Tuleohutusseadus
Küttesüsteemi puhastuse nõuded
Päästeamet